Katı hal aydınlatma pazarı Anahtar Şirketler, İş Fırsatları, Rekabet Ortamı ve 2030’a Kadar Sanayi Analizi Araştırma Raporu

genel bakış

Katı hal aydınlatma, yarı iletken LED’ler, PLED vb.’nin kullanımıyla ışık üretme işlemidir. Katı hal aydınlatmaları yaygın olarak benimsenir ve trafik ışıklarında, uzaktan kumandalarda, araç ışıklarında, park yeri ışıklarında ve tren işaret ışıklarında kullanılır. Akıllı şehirlerin sokaklarında enerji verimli aydınlatma ve aydınlatmanın benimsenmesini artırmak için artan hükümet girişimleri, katı hal aydınlatma endüstrisine olan talebi artırıyor. Katı hal aydınlatma pazarı endüstrisi, ekonomik büyüme, aydınlatma sistemlerine duyulan ihtiyaç ve tüketicinin gelirinin artmasıyla birlikte büyük bir büyümeye tanık oldu.

Bu ürünler, uzun ömür, enerji verimliliği, küçük boyut, mükemmel ışık kalitesi gibi pek çok avantaj sunar. Otomotiv sektörünün tüm dünyada genişlemesi nedeniyle depo aydınlatmasına yönelik artan talep, katı hal aydınlatma pazar büyüklüğünü artırıyor. LED’lerin yüksek taşınabilirlikleri, düşük kalınlıkları, mükemmel ışık kalitesi ve hafiflikleri nedeniyle tıbbi cihazlarda giderek daha fazla benimsenmesi, katı hal aydınlatma endüstrisinin büyümesinin arkasındaki nedenlerden biridir. Yazılımla kontrol edilebilen parlaklığa sahip LED’lere, akıllı telefonlardaki LED’lere, beyaz LED’lere yönelik artan talep, katı hal aydınlatma pazar boyutunu artırıyor.

Raporun kopyası talebi@ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1781

Küresel katı hal aydınlatma endüstrisi, uzun ömürlü LED ışıklara duyulan ihtiyaçla hızla büyüyor. Medikal, otomotiv, trafik aydınlatması ve dış mekan aydınlatması gibi sektörlerde enerji verimli aydınlatma ihtiyacı, katı hal aydınlatma endüstrisinin ana itici güçlerinden biridir. Gelecekte iyi bir aydınlatma ihtiyacı artacak ve bununla birlikte katı hal aydınlatma teknolojisine olan talepte de artış olacaktır. Katı hal aydınlatma pazar büyüklüğünün 2016-2022 tahmin döneminde %8 oranında büyümesi bekleniyor.

Pazar Segmentasyonu

Küresel katı hal aydınlatma endüstrisi, teklife, uygulamaya ve bölgeye göre kurulum tipi bazında olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Katı hal aydınlatma endüstrisinin kurulum segmenti, güçlendirme kurulumu ve yeni kurulum olmak üzere iki tipe ayrılmıştır. Teklife göre katı hal aydınlatma endüstrisi segmenti, yazılım, donanım ve diğer hizmetleri içerir. Katı hal aydınlatma pazarı Uygulamaya göre bölümlendirme, arkadan aydınlatmayı, tıbbi aydınlatmayı, genel aydınlatmayı ve otomotiv aydınlatmasını içerir. Bölgeye göre katı hal aydınlatma pazarı segmentasyonu, Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa ve dünyadaki diğer bölgeleri içerir.

İndirimi kontrol edin@ https://www.marketresearchfuture.com/check-discount/1781

Bölgesel genel bakış

The major regions in the solid-state lighting industry include North America, Asia Pacific, Europe, and other regions across the globe. North America’s solid state lighting market size led by the United States, Canada is expected to see significant growth by 2024 due to the high demand for horticulture products over traditional products. These products will be very beneficial in farming due to their high efficiency, low maintenance, and low heat generation. The growing need for urban farming in this region is driving the market growth.  Asia Pacific region will also have a huge demand for solid-state lighting industry due to increasing population, loT, and smart cities. In Europe, the solid-state lighting market size is rising due to the use of LEDs in automotive applicants.

Industry news

The covid-19 pandemic has affected so many business organizations, and it includes solid-state solutions as well. As many industries such as automotive, multiple private and business organizations are closed, they are getting lower revenue. People don’t want to invest any money due to the financial crisis, and it has badly affected the solid-state lighting market size. Production is on halt in many industries, due to which the demand for solid state lighting is also decreasing worldwide. After the covid-19 pandemic is over, it is expected that the market will see huge growth in demand.

Get the complete report@ https://www.marketresearchfuture.com/reports/solid-state-lighting-market-1781 

Table Of Contents

  1. Report Prologue
  2. Introduction

2.1 Definition

2.2 Scope Of The Study

2.2.1 Research Objective

2.2.2 Assumptions

2.2.3 Limitations

2.3 Market Structure

  1. Research Methodology

3.1 Research Process

3.2 Primary Research

3.3 Secondary Research

3.4 Market Size Estimation

3.5 Forecast Model

  1. Market Dynamics

4.1 Drivers

4.2 Restraints

4.3 Opportunities

4.4 Challenges

4.5 Macroeconomic Indicators

  1. Market Factor Analysis

5.1 Value Chain Analysis/Supply Chain Analysis

5.2 Porters Five Forces

5.2.1. Bargaining Power Of Suppliers

5.2.2. Bargaining Power Of Customer

5.2.3. Intensity Of Competitor’s

5.2.4. Threat Of New Entrants

5.2.5 Threat Of Substitutes

  1. Global Solid State Lighting Market: By Technology

6.1. Introduction

6.2. Market Sub-Segments

6.2.1. Light Emitting Diodes (LEDs)

6.2.2. Organic Light Emitting Diodes (OLED)

6.2.3. Others

  1. Global Solid State Lighting Market, By Application

7.1. Introduction

7.2. Market Sub-Segments

7.2.1. Residential

7.2.2. Commercial

7.2.3. Outdoor Lighting

7.2.4. Transportation

7.2.5. Otomotiv

7.2.6. Tıbbi

7.2.7. Tüketici Elektroniği

7.2.8. Diğerleri

  1. Bölgeye Göre Küresel Katı Hal Aydınlatma Pazarı

Devam etti….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.