Sağlık Bilgi Sistemleri Market: Bilgi, Rakamlar ve Analitik Görüşler 2022- 2027

Pazar Özeti:

Sağlık Bilgi Sistemleri Pazarı 2020’nin artan farkındalık nedeniyle ivme kazanması bekleniyor. Ayrıca, sağlık sektöründeki en son teknolojilerin benimsenmesindeki artışın, öngörülebilir gelecekte sağlık bilgi sistemleri pazarının büyümesini hızlandırması beklenmektedir. Market Research Future (MRFR) tarafından sunulan bir rapor, pazarın 2018-2023 tahmin döneminde% 10 CAGR’yi işaretlemesinin öngörüldüğünü göstermektedir. Sağlık BT endüstrisindeki gelişmelerin, önümüzdeki yıllarda sağlık bilgi sistemleri pazarının genişlemesini sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Rekabetçi Kontrol Paneli:

Raporda değerlendirilen sağlık sistemleri pazarının kilit oyuncuları şunlardır:

Agfa-Gevaert N.V., Allscripts Healthcare Solutions Inc., Athenahealth Inc., Carestream Health, GE Healthcare, Cerner Corporation, Philips Healthcare, McKesson Corporation, NextGen Healthcare, Medidata Solutions Inc. ve Siemens Healthineers.

Örnek Raporlar Alma: https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7325

Sağlık sistemi, her gün çok miktarda veri üretilmesine yol açan hızlı bir şekilde büyüyor. Bu verilerin etkin yönetimi, sağlık kuruluşlarının en önemli önceliklerinden biridir. Bu nedenle, sağlık bilgi yazılımı pazarının yakın gelecekte çekiş kazanacağı varsayılmaktadır. Buna ek olarak, küresel cephede artan hasta sayısının, sağlık hizmeti sağlayıcılarının genişlemesiyle birleştiğinde, önümüzdeki yıllarda Sağlık Bilgi Sistemleri Pazarı Share’nin büyümesini sağlaması bekleniyor.

Sağlık sektörü genişliyor ve bu da sektördeki ileri teknolojilerin benimsenmesini motive etmesi bekleniyor. Devam eden bu teknolojik gelişme eğiliminin, önümüzdeki yıllarda sağlık bilgi sistemleri pazarının büyümesini hızlandırması bekleniyor. Buna ek olarak, blockchain teknolojisinin tanıtılması, önümüzdeki yıllarda sağlık bilgi sistemleri pazarında devrim yaratacaktır.

Pazar Segmentasyonu:

Sağlık bilgi sistemleri pazarının tip tabanlı segmentleri hastane bilgi sistemleri, laboratuvar bilgi sistemleri, eczane bilgi sistemleri, tıbbi görüntüleme bilgi sistemi ve gelir döngüsü yönetimidir. Hastane bilgi sistemleri segmentinin alt segmentleri nüfus sağlığı yönetimi, elektronik sağlık kaydı, gerçek zamanlı sağlık hizmetleri, elektronik tıbbi kayıt, hasta katılım çözümleri ve diğerleridir. Eczane bilgi sistemleri segmentinin alt segmentleri reçete yönetimi, envanter yönetimi, otomatik dağıtım sistemleri ve diğerleridir. Tıbbi görüntüleme bilgi sisteminin alt segmentasyonu, izleme analiz yazılımını, resim arşivleme ve iletişim sistemlerini, radyoloji bilgi sistemlerini ve diğerlerini kapsar.

  • Bileşen temelinde, sağlık bilgi sistemleri pazarının segmentleri yazılım ve donanımdır.
  • Sağlık bilgi sistemleri pazarının dağıtım tabanlı segmentleri şirket içi, web tabanlı ve bulut tabanlıdır.
  • Tanımlanan sağlık bilgi sistemleri pazarının son kullanıcı segmentleri akademik ve araştırma kurumu, hastaneler, teşhis merkezi ve diğerleridir.

Bölgesel Analiz:

Bu rapor, sağlık bilgi sistemleri pazarının bölgelere göre ve daha sonra ülkelere ayrılmış ayrıntılı bir coğrafi analizini sunmaktadır. Çalışma için profillenen bölgesel segmentler – Amerika, Avrupa, Asya Pasifik (APAC) ve Orta Doğu ve Afrika (MEA). Amerika kıtası ön plana çıktı ve bunu koruması bekleniyor. Kalite teşhisine olan talebin artması, bölgedeki sağlık bilgi sistemleri pazarının temel itici güçlerinden biridir. Buna ek olarak, hükümetler tarafından verilen desteğin de pazar büyümesini yönlendirmesi bekleniyor.

Asya Pasifik’in yüksek bir büyüme oranı gözlemlemesi bekleniyor. Sağlık BT endüstrisindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, sektördeki teknolojik yeniliklere olan talebin artmasının, APAC’daki sağlık bilgi sistemleri pazarının büyümesini hızlandıracağı tahmin edilmektedir. MEA’nın en az paya sahip olması gerekiyor. Bununla birlikte, bölge güçlü bir büyüme potansiyeli rezonansa giriyor.

Sektörden Haberler:

  • Şubat 2020’de BAE hükümeti, blockchain teknolojisine dayanan sağlık verilerine dayalı bir platform başlattı.

Raporun Tamamına Göz Atın – https://www.marketresearchfuture.com/reports/healthcare-information-systems-market-7325

Hakkımızda:

Pazar Araştırması Geleceği (MRFR), müşterilerin Pişmiş Araştırma Raporu (CRR), Yarı Pişmiş Araştırma Raporları (HCRR), Ham Araştırma Raporları (3R), Sürekli Yem Araştırması (CFR) ve Pazar Araştırması ve Danışmanlık Hizmetleri aracılığıyla çeşitli endüstrilerin karmaşıklığını çözmelerini sağlar.

Bize ulaşın:

Pazar Araştırması Geleceği (Wantstats Research and Media Private Limited’in bir parçası),

99 Hudson Street,5Th Floor, New York,

New York 10013 ·

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.