IoT Ağ Geçitleri 2030 Yılına Kadar Pazar Büyüklüğü, Payı ve Endüstri Analizi | Hewlett Packard Enterprise Company (ABD), Cisco Systems Inc. (ABD), Huawei Technologies Co. Ltd. (Çin) ve benzerleri…

Genel bakış

IoT ağ geçitleri pazarının 2030 yılına kadar% 16,57’lik bir CAGR kaydederek 2480,6 milyon ABD Doları’na ulaşacağı tahmin edilmektedir. IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporuna göre, IoT ağ geçitleri için küresel pazarın hızla büyümesi bekleniyor. Analistlere göre, ağ topolojilerindeki ilerlemelerle birlikte bağlı cihazların sayısındaki artış, tahmin dönemi boyunca pazar büyümesini yönlendirecektir. IoT Ağ Geçitleri Pazar araştırması raporu, küresel IoT ağ geçitleri pazarının ve uygulamasının, bileşeninin, bağlantısının, düğümünün, bölgesinin ve ağ geçidi türü segmentlerinin derinlemesine bir analizini sağlar. Teknik sınırlamalar ve karmaşık ağ mimarisi, tahmin döneminde IoT ağ geçitleri pazar büyümesini etkileyebilecek faktörlerdir. Uzman analistler tarafından hazırlanan IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporu, IoT ağ geçitleri pazarındaki şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Pazar Segmentasyonu

Küresel IoT ağ geçitleri pazarı, uygulama, bileşen, bağlantı, düğüm, bölge ve ağ geçidi türüne göre bölümlere ayrılmıştır. Uygulama temelinde, IoT ağ geçitleri pazarı giyilebilir cihazlara, sağlık hizmetlerine göre bölümlere ayrılmıştır. Ek olarak, bileşen bazında pazar, MCU, FPGA’ya bölünmüştür. IoT ağ geçitleri için küresel pazar, Wi-Fi, Bluetooth’a daha da bölünmüş olan bağlantı segmentine dayanarak da ele alınmaktadır. Düğüm temelinde, IoT ağ geçitleri pazarı akıllı saat, aktüatöre göre bölümlere ayrılmıştır. Ek olarak, ağ geçidi tipi temelinde pazar, hafif sağlam olarak bölümlere ayrılmıştır.

Ücretsiz Örnek Kopya @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2956 Alın

Artan yatırım ihtiyaçları gibi temel etkiler, IoT ağ geçitleri pazarının büyümesini engelleyebilir. Bununla birlikte, IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporuna göre, büyük veri analitiğine duyulan ihtiyacın yanı sıra kablosuz sensörlerin artan kullanımı, 2018’den 2023’e kadar olan tahmin döneminde büyümeyi artıracaktır. Bu önemli büyüme faktörleri, IoT ağ geçitleri pazarının yüksek bir CAGR’de büyümesini desteklemeye yardımcı olacaktır. Uygulama, bileşen, bağlantı, düğüm, bölge ve ağ geçidi türü segmentlerinin segmental analizinin yanı sıra bölgesel pazar analizi, küresel IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporunda sunulmuştur. IoT ağ geçitleri pazarını inceleyen analistler, IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporunda, IoT ağ geçitleri pazar tabanlı şirketlere çeşitli şekillerde yardımcı olan projeksiyonlar sundu. IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporu, 2023 yılına kadar olan verilere ve tahminlere dayanarak IoT ağ geçitleri pazarı hakkında önemli ayrıntılar sunar.

Bölgesel Genel Bakış

IoT ağ geçitleri için Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik ve dünyanın bölgesel pazarının geri kalanı öncelikle küresel IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporunda ele alınmıştır. Rapor ayrıca Kuzey Amerika’ya yayılmış ülke düzeyindeki pazarları da kapsıyor – Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika. Güney Amerika’da – Brezilya ve diğer ülke düzeyindeki IoT ağ geçitleri pazarları raporda ele alınmıştır. Asya-Pasifik (APAC) bölgesinde, kapsanan ülke düzeyindeki IoT ağ geçidi pazarları Çin, Hindistan, Japonya ve diğerleridir. IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporu, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine yayılmış IoT ağ geçitleri için bölgesel pazarı da kapsamaktadır. IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporu, Orta Doğu ve Afrika’nın IoT ağ geçitleri pazarları da dahil olmak üzere dünyanın geri kalanından diğer bölgesel pazarları daha da araştırıyor. Küresel IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporuna göre.

Rekabet Ortamı

Kablosuz teknolojilere yönelik artan eğilimin, IoT ağ geçitleri pazarının dünya çapındaki büyümesini hızlandırması bekleniyor. Küresel IoT ağ geçitleri pazarı, bazı bölgelerde yavaş ekonomik büyüme de dahil olmak üzere zorluklara tanık olmaya hazırlanıyor, ancak IoT ağ geçitleri pazarındaki şirketler büyüme oranını sürdürecek. IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporu, dünya çapında IoT ağ geçitleri pazarında faaliyet gösteren kilit oyuncuların şirket profillerini de sunmaktadır. Ek olarak, küresel IoT ağ geçitleri pazar raporu, IoT ağ geçitleri pazarının kilit karar vericilerinden ve paydaşlarından toplanan birincil ve ikincil araştırma verilerine dayanarak pazarın ayrıntılı analizini sağlar. IoT ağ geçitleri pazar araştırması raporu, IoT ağ geçitleri pazarındaki şirketlerin planlarını ve portföylerini geliştirmelerine yardımcı olan tüm bu faktörleri kapsar.

Rapor Ayrıntılarının Tamamını https://www.marketresearchfuture.com/reports/iot-gateways-market-2956

En Önemli Oyuncular

  • Hewlett Packard Enterprise Company (ABD)
  • Cisco Systems Inc. (ABD)
  • Huawei Technologies Co. Ltd. (Çin)
  • Advantech B+B Smartworx (ABD)
  • Bitrective AS (Norveç)
  • Advantech Corporation (Tayvan)
  • Eurotech (İtalya)
  • Sierra Wireless (Kanada)
  • Volansys Technologies Pvt. Ltd. (ABD)

Sektörel Haberler

Düşük enerjili Geniş Alan Ağları (LPWAN) endüstriyel sınıf ağ çözümlerinde küresel lider olan Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri, ağ geçitlerinin ve uzaktan kumanda ve tetikleme sistemlerinin tasarımı ve tedarikinde yer alan bir şirket olan İtalyan pazarında AiLux Srl tarafından dağıtılacak. Tedarik ve lisanslamanın yanı sıra, yazılım platformu kullanımı, ekipmanın kurulumu ve konfigürasyonu ve satış sonrası yardım, çözüm ağ geçitleri, LoRaWAN altyapısı ve cihazları İtalyan endüstrisine sağlanacaktır.

İçindekiler

1 Yönetici Özeti

1.1 Önsöz 15

2 Pazara Giriş

2.1 Tanım 17

2.2 Çalışmanın Kapsamı 17

2.3 Varsayımlar Listesi 17

2.4 Pazar Yapısı 18

3 Araştırma Metodolojisi

3.1 Araştırma Süreci 20

3.2 Birincil Araştırma 21

3.3 İkincil Araştırma 22

3.4 Pazar Büyüklüğü Tahmini 23

3.5 Tahmin Modeli 23

4 Pazar dinamikleri

4.1 Giriş 25

4.2 Sürücüler 26

Devam…

MRFR Trend Raporu ***

https://ictresearchupdates.wordpress.com/2022/04/26/hr-payroll-software-market-covid-impact-post-covid-analysis-business-opportunities-and-strategies/

https://ictresearchupdates.wordpress.com/2022/04/12/software-engineering-market-size-in-2022-top-countries-data-with-cagr-value-global-industry-brief-analysis-with-expert-review-by-2030/

https://ictresearchupdates.wordpress.com/2022/04/12/virtual-private-network-market-analysis-2022-cagr-top-players-study-and-regional-forecasts-2030-expert-review/

Pazar Araştırması Geleceği Hakkında:

Market Research Future (MRFR) olarak, müşterilerimizin Pişmiş Araştırma Raporu (CRR), Yarı Pişmiş Araştırma Raporları (HCRR), Ham Araştırma Raporları (3R), Sürekli Yem Araştırması (CFR) ve Pazar Araştırması ve Danışmanlık Hizmetleri aracılığıyla çeşitli endüstrilerin karmaşıklığını çözmelerini sağlıyoruz.

Temas:

Pazar Araştırması Geleceği (Wantstats Research and Media Private Limited’in bir parçası)

99 Hudson Street, 5. Kat

New York, NY 10013

Amerika Birleşik Devletleri

+1 628 258 0071 (ABD)

+44 2035 002 764 (İngiltere)

E-posta: sales@marketresearchfuture.com

İnternet sitesi: https://www.marketresearchfuture.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.